Skip to main content
LỢI ÍCH TỪ TIỀM NĂNG CỦA KHU VỰC

Tham khảo

Tham gia vào nhóm những khách hàng hài lòng của MakeYourAsia

Có hàng trăm khách hàng hài lòng khi sử dụng dịch vụ kinh doanh du lịch của MakeYourAsia. Nhờ sự hợp tác với cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức văn hóa và doanh nghiệp quốc tế, chúng tôi đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ rộng khắp Đông Nam Á . Xem bên dưới để thấy rằng kiến thức thị trường và năng lực của chúng tôi sẽ giúp bạn khai thác tốt tiềm năng của Đông Nam Á.

Một số dự án tiêu biểu do MakeYourAsia thực hiện:

Văn phòng Tỉnh trưởng của Vùng Wielkopolska

Tháng 1 năm 2020: Tổ chức chuyến tham quan và khảo sát tiềm năng hợp tác tại Campuchia cho Cơ quan Kinh tế của Văn phòng Tỉnh trưởng Vùng Wielkopolska.

 • Chuẩn bị và điều phối hoạt động hậu cần của chuyến tham quan
 • Lên lịch và tổ chức các cuộc họp giữa các đại biểu của Văn phòng Tỉnh trưởng và các quan chức địa phương, cũng như các phòng thương mại ở Phnom Penh, Battambang và Siem Reap
 • Cung cấp dịch vụ phiên dịch tiếng Ba Lan - Anh - Khmer trong các cuộc họp tại các cơ quan hành chính khu vực, phòng thương mại và các hiệp hội kinh tế
 • Hỗ trợ các hoạt động khác cho phái đoàn

AlfaKonferencje

Tháng 1 năm 2020: Tổ chức một hội nghị kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 • Thiết kế thực hiện chương trình hội nghị
 • Dịch vụ thông dịch trong suốt sự kiện
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển
 • Cung cấp dịch vụ lưu trú cho người tham gia

Cơ quan Trao đổi Học thuật Quốc gia Ba Lan (NAWA)

Tháng 9 năm 2019: Hỗ trợ trong việc tổ chức và thực hiện sự kiện của Phái đoàn Giáo dục Ba Lan tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển, đặt địa điểm , tổ chức sự kiện
 • Hỗ trợ xuyên suốt quá trình diễn ra sự kiện

Trung tâm hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia (KOWR)

Tháng 5 – tháng 6 năm 2019: Cung cấp dịch vụ vận chuyển trong thời gian tham gia Hội chợ Thương mại THAIFEX tại Bangkok, Thái Lan.

Trung tâm hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia (KOWR)

Tháng 4 năm 2019: Cung cấp dịch vụ toàn diện cho phái đoàn thương mại Ba Lan và tổ chức buổi giao thương B2B trong thời gian tham gia Hội chợ Thương mại Food&Hotel tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 • Tổ chức buổi giao thương B2B
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển
 • Chuẩn bị và thực hiện store-check
 • Phiên dịchTiếng Việt - Ba Lan trong suốt chuyến công tác
 • Hỗ trợ toàn diện cho phái đoàn thương mại

Trung tâm hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia (KOWR)

Tháng 11 năm 2018: Cung cấp dịch vụ vận chuyển và tổ chức khảo sát tình trạng hàng hóa cho phái đoàn thương mại Ba Lan trong thời gian tham gia Hội chợ Thương mại SIAL Interfood tại Jakarta, Indonesia.

 • Tổ chức khảo sát tình trạng hàng hóa tại các điểm bán hàng
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển

Trung tâm hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia (KOWR)

Tháng 6 năm 2018: Cung cấp dịch vụ toàn diện cho phái đoàn thương mại và hội nghị kinh tế B2B tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam trong khuôn khổ hội chợ thương mại VietFood&Beverage.

 • Tổ chức sự kiện giao thương B2B
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển trong suốt chuyến tham quan
 • Tổ chức khảo sát tình trạng hàng hóa tại các điểm bán hàng
 • Phiên dịch tiếng Ba Lan - Việt trong suốt chương trình

X-Food

Hỗ trợ công ty trong việc tổ chức các cuộc họp thương mại, chuẩn bị các cuộc gặp gỡ kinh doanh và điều phối dịch vụ hậu cần ở Đông Nam Á.

 • Sắp xếp dịch vụ lưu trú và hỗ trợ nhân viên công ty
 • Hỗ trợ phái đoàn thương mại năm 2017 và 2018
 • Dịch tài liệu và phiên dịch trong các cuộc đàm phán kinh doanh

Publicis One

Tháng 12 năm 2017: Tổ chức và thực hiện chuyến du lịch khám phá cho đoàn doanh nhân Kazakhstan tại Việt Nam.

 • Thiết kế và sắp xếp toàn bộ dịch vụ cho hành trình
 • Hướng dẫn viên dẫn tour bằng tiếng Anh and tiếng Nga
 • Đại diện công ty hỗ trợ toàn diện tận nơi trong suốt chuyến đi

Dàn hợp xướng của Đại học Tổng hợp mang tên Adam Mickiewicz, TP. Poznan, Ba Lan

Tháng 9 năm 2017: Tổ chức chuyến lưu diễn tại Việt Nam cho Dàn hợp xướng của Đại học Tổng hợp mang tên Adam Mickiewicz, TP. Poznan, Ba Lan.

 • Thiết kế và tổ chức chương trình tham quan
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển trong thời gian lưu trú và biểu diễn
 • Hỗ trợ trong việc tổ chức các buổi biểu diễn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
 • Dịch tài liệu và cung cấp dịch vụ dịch thuật tiếng Ba Lan - tiếng Việt trong suốt các buổi diễn và lưu trú
 • Đại diện công ty hỗ trợ toàn diện tận nơi trong thời gian lưu trú

Một số dự án tiêu biểu do MakeYourAsia thực hiện:

Văn phòng Tỉnh trưởng của Vùng Wielkopolska

Tháng 1 năm 2020: Tổ chức chuyến tham quan và khảo sát tiềm năng hợp tác tại Campuchia cho Cơ quan Kinh tế của Văn phòng Tỉnh trưởng Vùng Wielkopolska.

 • Chuẩn bị và điều phối hoạt động hậu cần của chuyến tham quan
 • Lên lịch và tổ chức các cuộc họp giữa các đại biểu của Văn phòng Tỉnh trưởng và các quan chức địa phương, cũng như các phòng thương mại ở Phnom Penh, Battambang và Siem Reap
 • Cung cấp dịch vụ phiên dịch tiếng Ba Lan - Anh - Khmer trong các cuộc họp tại các cơ quan hành chính khu vực, phòng thương mại và các hiệp hội kinh tế
 • Hỗ trợ các hoạt động khác cho phái đoàn

AlfaKonferencje

Tháng 1 năm 2020: Tổ chức một hội nghị kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 • Thiết kế thực hiện chương trình hội nghị
 • Dịch vụ thông dịch trong suốt sự kiện
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển
 • Cung cấp dịch vụ lưu trú cho người tham gia

Cơ quan Trao đổi Học thuật Quốc gia Ba Lan (NAWA)

Tháng 9 năm 2019: Hỗ trợ trong việc tổ chức và thực hiện sự kiện của Phái đoàn Giáo dục Ba Lan tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển, đặt địa điểm , tổ chức sự kiện
 • Hỗ trợ xuyên suốt quá trình diễn ra sự kiện

Trung tâm hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia (KOWR)

Tháng 5 – tháng 6 năm 2019: Cung cấp dịch vụ vận chuyển trong thời gian tham gia Hội chợ Thương mại THAIFEX tại Bangkok, Thái Lan.

Trung tâm hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia (KOWR)

Tháng 4 năm 2019: Cung cấp dịch vụ toàn diện cho phái đoàn thương mại Ba Lan và tổ chức buổi giao thương B2B trong thời gian tham gia Hội chợ Thương mại Food&Hotel tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 • Tổ chức buổi giao thương B2B
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển
 • Chuẩn bị và thực hiện store-check
 • Phiên dịchTiếng Việt - Ba Lan trong suốt chuyến công tác
 • Hỗ trợ toàn diện cho phái đoàn thương mại

Trung tâm hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia (KOWR)

Tháng 11 năm 2018: Cung cấp dịch vụ vận chuyển và tổ chức khảo sát tình trạng hàng hóa cho phái đoàn thương mại Ba Lan trong thời gian tham gia Hội chợ Thương mại SIAL Interfood tại Jakarta, Indonesia.

 • Tổ chức khảo sát tình trạng hàng hóa tại các điểm bán hàng
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển

Trung tâm hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia (KOWR)

Tháng 6 năm 2018: Cung cấp dịch vụ toàn diện cho phái đoàn thương mại và hội nghị kinh tế B2B tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam trong khuôn khổ hội chợ thương mại VietFood&Beverage.

 • Tổ chức sự kiện giao thương B2B
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển trong suốt chuyến tham quan
 • Tổ chức khảo sát tình trạng hàng hóa tại các điểm bán hàng
 • Phiên dịch tiếng Ba Lan - Việt trong suốt chương trình

X-Food

Hỗ trợ công ty trong việc tổ chức các cuộc họp thương mại, chuẩn bị các cuộc gặp gỡ kinh doanh và điều phối dịch vụ hậu cần ở Đông Nam Á.

 • Sắp xếp dịch vụ lưu trú và hỗ trợ nhân viên công ty
 • Hỗ trợ phái đoàn thương mại năm 2017 và 2018
 • Dịch tài liệu và phiên dịch trong các cuộc đàm phán kinh doanh

Publicis One

Tháng 12 năm 2017: Tổ chức và thực hiện chuyến du lịch khám phá cho đoàn doanh nhân Kazakhstan tại Việt Nam.

 • Thiết kế và sắp xếp toàn bộ dịch vụ cho hành trình
 • Hướng dẫn viên dẫn tour bằng tiếng Anh and tiếng Nga
 • Đại diện công ty hỗ trợ toàn diện tận nơi trong suốt chuyến đi

Dàn hợp xướng của Đại học Tổng hợp mang tên Adam Mickiewicz, TP. Poznan, Ba Lan

Tháng 9 năm 2017: Tổ chức chuyến lưu diễn tại Việt Nam cho Dàn hợp xướng của Đại học Tổng hợp mang tên Adam Mickiewicz, TP. Poznan, Ba Lan.

 • Thiết kế và tổ chức chương trình tham quan
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển trong thời gian lưu trú và biểu diễn
 • Hỗ trợ trong việc tổ chức các buổi biểu diễn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
 • Dịch tài liệu và cung cấp dịch vụ dịch thuật tiếng Ba Lan - tiếng Việt trong suốt các buổi diễn và lưu trú
 • Đại diện công ty hỗ trợ toàn diện tận nơi trong thời gian lưu trú

Ý kiến của khách hàng về MakeYourAsia

Họ đã tin tưởng chúng tôi:

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Khám phá tiềm năng Đông Nam Á!

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Khám phá tiềm năng Đông Nam Á!